Saturday, 9 December 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 10 Desember 2017. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(11 Petrus 3:7-9)

7. Maar die teenswoordige hemele en die aarde is deur dieselfde Woord as 'n skat weggelê, en word vir die vuur bewaar teen die dag van die oordeel, en die verderf van die goddelose mense. 

8. Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie geliefdes, dat een dag by die Here duisend jaar is, en duisend jaar soos een dag. 

9. Die Here vertraag nie die beloftes soos sommiges dit vertraging ag nie, maar Hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom.  


Sunday 10 December 2017. 

PEARL FOR EACH DAY:

(11 Peter 3:7-9)

7. But the heavens and the earth which are now preserved by the same Word, are reserved for fire until the day of judgement and perdition of ungodly men.  

8. But beloved, do not forget this one thing, that with the Lord one day is as a thousand years, and a thousand years as one day. 

9. The Lord is not slack concerning His promise, as some count slackness, but is longsuffering toward us, not willing that any should perish but that all should come to repentance. 


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)No comments:

Post a Comment