Monday, 18 December 2017

HERMA SE BLOG. /. HERMA'S BLOG.

Maandag 18 Desember 2017. 

HERMA SE BLOG:

(Deuteronomium 15:15-18)

15. "En jy moet daaraan dink dat jy 'n slaaf in Egipteland was, en dat die Here jou God jou verlos het; daarom beveel ek jou vandag hierdie saak. 

16. "Maar as hy vir jou sê: 'Ek wil nie van jou weggaan nie - aangesien hy jou en jou huis liefhet, omdat dit vir hom goed was by jou - 

17. "dan moet jy 'n els neem en dit deur sy oor en in die deur steek, sodat hy vir altyd jou slaaf word; en ook met jou slavin moet jy dieselfde doen. 

18. "Dit moet nie hard in jou oë wees as jy hom as vryman van jou laat weggaan nie, want die dubbele loon van 'n dagloner het hy vir jou ses jaar lank ingedien; en die Here jou God sal jou seën in alles wat jy doen."


Monday 18 December 2017. 

HERMA'S BLOG:

(Deuteronomy 15:15-18)

15. "You shall remember that you were a slave in the land of Egypt, and the Lord your God redeemed you; therefore I command you this thing today. 

16. "And if it happens that he say to you: 'I will not go away from you,' because he loves you and your house, since he prospers with you, 

17. "then youa shall take an awl and thrust it through his ear to the door, and he shall be your servant forever. Also to your female servant you shall do likewise. 

18. "It shall not seem hard to you when you send him away free from you; for he has been worth a double hired servant in serving you six years. Then the Lord your God will bless you in all that you do."


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)No comments:

Post a Comment