Friday, 15 December 2017

HERMA SE BLOG. /. HERMA'S BLOG.

Saterdag 16 Desember 2017. 

HERMA SE BLOG:

(Deuteronomium 15:6-9)

6. "Want die Here jou God seën jou soos Hy jou beloof het, sodat jy aan baie nasies sal uitleen, maar self nie hoef te leen nie; en jy sal oor baie nasies heers, maar oor jou sal hulle nie heers nie. 

7. "As daar by jou 'n arme is, een uit jou broers, in die land wat die Here jou God jou sal gee, dan moet jy jou hart nie verhard, en jou hand nie toehou vir jou arm broer nie.

8. "Maar jy moet jou hand wyd oopmaak vir hom, en jy moet gewillig aan hom leen, genoegsaam vir sy behoefte wat hom ontbreek. 

9. "Neem jou in ag dat daar in jou hart geen slegte gedagte is nie, naamlik: 'Die sewende jaar, die jaar van kwytskelding, is naby' - en jou oog dan jou broer skeef aankyk, en jy hom niks gee nie, en hy teen jou na die Here roep, en dit sonde in jou word."


Saturday 16 December 2017. 

HERMA'S BLOG:

(Deuteronomy 15:6-9)

6. "For the Lord your God will bless you just as He promised you; you shall lend to many nations, but you shall not borrow; you shall reign over many nations, but they shall not reign over you. 

7. "If there is among you a poor man of your brethren, within any of the gates of the land which the Lord your God is giving you, you shall not harden your heart, nor shut your hand from your poor brother,

8. "but you shall open your hand wide to him and willingly lend him sufficiently for his need, whatever he needs. 

9. "Beware lest there be a wicked thought in yout heart, saying: 'The seventh year, the year of release is at hand,' and your eye will be evil against your poor brother, and you give him nothing, and he cry out to the Lord against you, and it becomes sin against you."


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)No comments:

Post a Comment