Tuesday, 19 December 2017

HERMA SE BLOG. /. HERMA'S BLOG.

Dinsdag 19 Desember 2017. 

HERMA SE BLOG:

(Deuteronomium 15:19-23)

19. "Al die eersgeborenes van die manlike geslag wat onder jou beeste en onder jou kleinvee aankom, moet jy aan die Here jou God heilig; jy mag nie werk met die eersgeborenes van jou beeste, en die eersgeborenes van jou kleinvee nie skeer nie.  

20. "Voor die aangesig van die Here jou God moet jy dit jaar vir jaar eet op die plek wat die Here jou God sal uitkies, jy en jou huis,

21. "maar as daar 'n liggaamsgebrek aan is - lam of blind, enige lelike gebrek - dan moet jy dit nie aan die Here jou God offer nie;

22. "in jou poorte moet jy dit eet, die onreine en die reine saam, soos die gemsbok en die takbok. 

23. "Net die bloed mag jy nie eet nie; jy moet dit op die grond uitgooi soos water."


Tuesday 19 December 2017. 

HERMA'S BLOG:

(Deuteronomy 15:19-23)

19. "All the firstborn males that come from your herd and your flock, you shall sanctify to the Lord your God; you shall do no work with the fistborn of your herd, nor shear the firstborn of your flock. 

20. "You and your household shall eat it before the Lord your God, year by year in the place which the Lord chooses. 

21. "But if there is a defect in it, if it is lame or blind or has any serious defect, you shall not sacrifice it to the Lord your God. 

22. "You may eat it within your gates, the unclean and the clean person alike may eat it, as if it were a gazelle or a deer. 

23. "Only you shall not eat its blood; you shall pour it on the ground like water."


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)No comments:

Post a Comment