Sunday, 17 December 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 17 Desember 2017. 

HERMA SE BLOG:

(Hebreërs 4:14-16)

14. Terwyl ons dan 'n groot Hoëpriester het, wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. 

15. Want ons het nie 'n Hoëpriester wat nie met ons swakhede medelye kan hê nie, maar Een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. 

16. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind, om op die regte tyd gehelp te word. 


Sunday 17 December 2017. 

HERMA'S BLOG:

(Hebrews 4:14-16)

14. Seeing then that we have a great High Priest Who Has passed through the heavens. Jesus, the Son of God, let us hold fast our confession. 

15. For we do not have a High Priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. 

16. Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help, in time of need. 


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)Many thanks to whoever has sent this very appropriate photo to me. May God bless you richly. 

No comments:

Post a Comment