Thursday, 14 December 2017

HERMA SE BLOG. /. HERMA' BLOG

Friday 15 December 2017. 

HERMA'S BLOG:

(Deuteronomy 15:1-5)

1. "At the end of every seven years you shall grant a release of debts. 

2. "And this is the form of release: Every creditor who has lent anything to his neighbour, shall release it, he shall not require it of his neighbour or his brother, because it is called the Lord's release.  

3. "Of a foreigner you may require it; but you shall give up your claim to what is owed by your brother,

4. "However, there should be no poor among you. for the Lord will greatly bless you in the land which the Lord your God is giving you to possess as an inheritance - 

5. "only if you carefully obey the voice of the Lord your God, to observe with care all these commandments which I command you today." 


Vrydag 15 Desember 2017. 

HERMA SE BLOG:

(Deuteronomium 15:1-5)

1. "Aan die einde van sewe jaar, moet jy 'n kwytskelding laat plaasvind. 

2. "En dit is die saak van die kwytskelding: elke skuldeiser moet kwytskeld wat hy aan sy naaste geleen het; hy moet sy naaste en sy broer nie aanmaan nie; want tot eer van die Here is daar 'n kwytskelding uitgeroep. 

3. "Die uitlander mag jy aanmaan; maar wat jy by jou broer het, moet jou hand kwytskeld.

4. "Maar daar moet geen arme by jou wees nie, want die Here sal jou ryklik seën in die land wat die Here jou God jou as erfenis sal gee om dit in besit te neem;

5. "as jy net goed luister na die stem van die Here jou God, om sorgvuldig te hou al hierdie gebooie wat ek jou vandag beveel."


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)No comments:

Post a Comment