Tuesday, 26 December 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 26 Desember 2017. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Lukas 2:21-24)

21. En toe agt dae vervul was, dat hulle die Kindjie sou besny, het hulle Hom Jesus genoem, die Naam wat deur die engel gegee is, voor Sy ontvangenis in die moederskoot. 

22. En nadat die dae van haar reiniging volgens die wet van Moses vervul was, het hulle Hom na Jerusalem gebring, om Hom aan die Here voor te stel,

23. soos geskrywe is in die wet van die Here: "Elke manlike kind wat die moederskoot open, sal heilig vir die Here genoem word;"

24. en om die offer te gee volgens wat gesê is in die wet van die Here: ''n paar tortelduiwe, of twee jong duiwe.'


Tuesday 26 December 2017. 

PEARL FOR EACH DAY:

(Luke 2:21-24)

21. And at the end of eight days, when (the Baby) was to be circumcised, He was called Jesus, the Name given by the angel, before He was conceived in the womb.  

22. And when the time for their purification (the mother's purification and the Baby's dedication) came according to the Law of Moses, they brought Him up to Jerusalem to present Him to the Lord - 

23. as it is written in the Law of the Lord: "Every firstborn male that opens the womb, shall be set apart and dedicated and called holy to the Lord" -

24. and (they came also) to offer a sacrifice according to what is said in the Law of the Lord: 'A pair of turtledoves or two young pigeons.'


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)No comments:

Post a Comment