Tuesday, 26 December 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 27 Desember 2017. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Lukas 2:25-32)

25. En daar was 'n man in Jerusalem met die naam van Símeon; en hierdie man was regverdig en vroom, en het die vertroosting van Israel verwag, en die Heilige Gees was op hom. 

26. En aan hom was deur die Heilige Gees geopenbaar dat hy die dood nie sou sien voordat hy die Christus van die Here nie gesien het nie.  

27. En hy het deur die Gees in die tempel gekom; en toe die ouers die Kindjie Jesus inbring, om met Hom te handel volgens die gebruik van die Wet,  

28. het hy Hom in sy arms geneem en God geloof en gesê:

29. "Nou laat U Here, U dienskneg gaan in vrede volgens U Woord, 

30. "omdat my oë U Heil gesien het, 

31. "wat U berei het voor die oë van al die volke, 

32. "'n Lig tot verligting van die nasies, en tot heerlikheid van U volk Israel."_


Wednesday 27 December 2017. 

PEARL FOR EACH DAY:

(Luke 2:25-32)

25. Now there was a man in Jerusalem whose name was Simeon, and this man was righteous and devout (cautiously and carefully observing the divine Law), and looking for the Consolation of Israel; and the Holy Spirit was upon him. 

26. And it had been divinely revealed (communicated) to him by the Holy Spirit that he would not see death before he had seen the Lord's Christ (the Messiah, the Anointed One), 

27. And prompted by the Holy Spirit, he came into the temple (enclosure); and when the parents brought in the little Child Jesus, to do for Him what was customary according to the Law,

28. Simeon took Him up in his arms, and praised and thanked God and said:

29. "And now Lord, You are releasing Your servant to depart (leave this world) in peace, according to Your Word;

30. "for with my own eyes I have seen Your Salvation, 

31. "Which You Have ordained and prepared before (in the presence of) all peoples,

32. "a Light for revelation to the Gentiles (to disclose what was before unknown) and (to bring) praise and honour and glory to Your people Israel."


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)No comments:

Post a Comment