Saturday, 9 December 2017

HERMA SE BLOG. /. HERMA'S BLOG.

Sondag 10 Desember 2017. 

HERMA SE BLOG:

(Deuteronomium 14:1-5)

1. "Julle is kinders van die Here julle God; julle mag julle ter wille van 'n dooie nie stukkend kerwe, of 'n kaalte tussen julle oë maak nie. 

2. "Want jy is 'n volk heilig aan die Here jou God, en jou het die Here uitverkies om Sy eiendomsvolk te wees uit al die volke wat op die aarde is. 

3. "Jy mag niks eet wat 'n gruwel is nie. 

4. "Die diere wat julle mag eet: 'n bees, 'n skaap, en 'n bok;  

5. "'n takbok en 'n gemsbok en 'n gestippelde takbok, en 'n steenbok, en 'n ribbok en 'n eland en 'n klipspringer;

6. "en al die ander wat gesplitste kloue het, en wel heeltemal in twee gesplitste kloue - en herkou onder die diere - dié mag julle eet."


Sunday 10 December 2017. 

HERMA'S BLOG:

(Deuteronomy 14:1-6)

1. "You are the children of the Lord your God; you shall not cut yourselves nor shave the front of your head, for the dead.   

2. "For you are a holy people to the Lord your God, and the Lord Has chosen you to be a people for Himself, a special treasure above all the peoples who are on the face of the earth. 

3. "You shall not eat any detestable thing. 

4. "These are the animals which you may eat; the ox, the sheep, the goat, 5. the deer, the gazelle, the roe deer, the wild goat, the antelope, and the mountain sheep.

6. You may eat any animal that has a split hoof divided in two, and that chews the cud."


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)No comments:

Post a Comment