Tuesday, 19 December 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 19 Desember 2017. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Psalm 136:23-26)

23. Wat in ons vernedering aan ons gedink het, want Sy goedertierenheid is tot in ewigheid,

24. en ons van ons teëstanders losgeruk het, want Sy goedertierenheid is tot in ewigheid. 

25. Wat voedsel gee aan alle vlees, want Sy goedertierenheid is tot in ewigheid. 

26. Loof die God van die hemel, want Sy goedertierenheid is tot in ewigheid!


Tuesday 19 December 2017. 

PEARL FOR EACH DAY:

(Psalm 136:23-26)

23. He remembered us in our lowly state, for His mercy endures forever;

24. and rescued us from our enemies, for His mercy endures forever; 

25. Who gives food to all flesh, for His mercy endures forever.  

26. Oh, give thanks to the God of heaven! For His mercy endures forever. 


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)No comments:

Post a Comment