Thursday, 7 December 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Vrydag 8 Desember 2017. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Matthéüs 10:29-31)

29. "Word twee mossies nie vir 'n stuiwer verkoop nie? En nie een van hulle sal op die aarde val sonder julle Vader nie. 

30. "En van julle is selfs die hare van die hoof almal getel. 

31. "Wees dan nie bevrees nie, julle is meer werd as baie mossies."


Friday 8 December 2017. 

PEARL FOR EACH DAY:

(Matthew 10:29-31)

29. "Are not two sparrows sold for a copper coin? And not one of them falls to the ground apart from your Father's will. 

30. "But the very hairs of your head are all numbered. 

31. "Do not fear therefore; you are of more value than many sparrows."


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)No comments:

Post a Comment