Tuesday, 19 December 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 21 Desember 2017. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Lukas 1:46-51)

46. "En Maria het gesê: "My siel maak die Here groot,

47. "en my gees is verheug in God, my Saligmaker;

48. "omdat Hy die nederige toestand van Sy diensmaagd aangesien het; want kyk, van nou af sal al die geslagte my salig noem. 

49. "Want Hy wat magtig is, het groot dinge aan my gedoen, en heilig is Sy Naam. 

50. "En Sy barmhartigheid is van geslag tot geslag, vir die wat Hom vrees. 

51. "Hy het deur Sy arm kragtige dade gedoen. Hoogmoediges in die gedagtes van hulle hart, het Hy hulle verstrooi."


Thursday 21 December 2017. 

PEARL FOR EACH DAY:

(Luke 1:46-51)

46. And Mary said: "My soul glorifies the Lord, 

47. "and my spirit rejoices in God my Saviour,   

48.  "for He Has been mindful of the humble state of His servant, from now on all generations will call me blessed,

49. "for the Mighty One Has done great things for me - holy is His Name.

50. "His mercy extends to those who fear Him, from generation to generation. 

51. "He Has performed mighty things with His arm; and He scattered those who are proud in their inmost thoughts."


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)No comments:

Post a Comment