Thursday, 12 October 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 28 Oktober 2017. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Psalm 62:6-8)
6. Wees net maar stil tot God my siel, want van Hom is my verwagting!
7. Sekerlik! Hy is my rots en my heil, my rotsvesting; ek sal nie wankel nie. 
8. By God is my heil en my eer; die rots van my sterkte, my toevlug is in God. 

Saturday 28 Octobsr 2017. 
PEARL FOR EACH DAY: 
(Psalm 62:5-7)
5. My soul, wait silently for God alone, for my expectation is from Him. 
6. He only is my rock and my salvation; He is my defense; I shall not be moved. 
7. In God is my salvation and my glory; the rock of my strength; and my refuge is in God. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 
/  
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)


No comments:

Post a Comment