Sunday, 22 October 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 23 Oktober 2017. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Spreuke 9:10,11)

10. Die beginsel van die wysheid is die vrees van die Here, en kennis van die Heilige is verstand. 

11. Want deur My word jou dae meer, en word jare van lewe vir jou toegevoeg. 


Monday 23 October 2017. 

PEARL FOR EACH DAY: 

(Proverbs 9:10,11)

10. The reverent and worshipful fear of the Lord is the beginning (the chief and choice part) of Wisdom, and the knowledge of the Holy One is insight and understanding. 

11. For by Me, (Wisdom from God), your days shall be multiplied, and the years of your life shall be increased. 


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)No comments:

Post a Comment