Thursday, 12 October 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Vrydag 13 Oktober 2017. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Psalm 101:7,8)
7. "Hy wat bedrog pleeg, mag binne-in My huis nie bly nie; wie leuens praat, kan voor My oë nie bestaan nie. 
8. "Elke môre sal Ek al die goddelose van die land vernietig, om al die werkers van ongeregtigheid uit die stad van die Here uit te roei."

Friday 13 October 2017. 
PEARL FOR EACH DAY: 
(Psalm 101:7,8)
7. "He who works deceit shall not dwell within My house; he who tells lies shall not continue in My presence. 
8. "Early I will destroy all the wicked of the land, that I may cut off all the evildoers from the city of the Lord."
 
(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 
/  
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)


No comments:

Post a Comment