Saturday, 21 October 2017

HERMA SE BLOG. /. HERMA'S. BLOG.

Maandag 23 Oktober 2017. 

HERMA SE BLOG:


(Deuteronomium 6:18-21)

18. "En jy moet doen wat reg en goed is in die oë van die Here, dat dit met jou goed kan gaan, en jy kan inkom en in besit neem die goeie land wat die Here aan jou vaders met 'n eed beloof het,

19. "terwyl Hy al jou vyande voor jou uit verjaag soos die Here gespreek het. 

20. "As jou seun jou later vra en sê: 'Wat beteken die getuienisse en die insettinge en die verordeninge wat die Here onse God julle beveel het?'

21. "Dan moet jy aan jou seun sê: 'Ons was slawe van Farao in Egipte, maar die Here het ons met 'n Sterke Hand uit Egipte uitgelei.'"


Monday 23 Oktober 2017.  . 

HERMA'S BLOG:

(Deuteronomy 6:18-21)

18. "And you shall do what is right and good in the sight of the Lord, that it may go well with you and that you may come in and possess the good land which the Lord swore to give to your fathers, 

19. "to cast out all your enemies from before you, as the Lord Has promised. 

20. "When your son asks you in time to come: 'What is the meaning of the testimonies and statutes and precepts which the Lord our God Has commanded you?'

21. "Then you shall say to your son: 'We were Pharaoh's bondsmen in Egypt, and the Lord brought us out of Egypt with a Mighty Hand.'"  


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)No comments:

Post a Comment