Thursday, 12 October 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 30 Oktober 2017. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Job 22:27-30)
27. Jy sal tot Hom bid, en Hy sal jou verhoor; en jy sal jou geloftes betaal. 
28. Besluit jy iets, dan kom dit tot stand; en oor jou weë skyn 'n lig. 
29. As dié afdraed loop, dan sê jy: 'Boontoe!' En die wat neerslagtig is, verlos Hy.  
30. Hy red selfs hom wat nie onskuldig is nie: ja, hy word gered deur die reinheid van jou hande. 

Monday 30 October2017. 
PEARL FOR EACH DAY: 
(Job 22:27-30)
27. You will make your prayer to Him, He will hear you, and you will pay your vows. 
28. You will also declare a thing, and it will be established for you; so light will shine on your ways. 
29. When they cast you down, and you say: 'Exaltation will come!' Then He will save the humble person. 
30. He will even deliver one who is not innocent; yes, he will be delivered by the purity of your hands. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 
/  
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)


No comments:

Post a Comment