Friday, 27 October 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 1 November 2017. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(11 Samuel 22:29-31)

29. Want U is my Lamp O Here! En U laat my duisternis opklaar. 

30. Want met U loop ek 'n bende storm, met my God spring ek oor 'n muur. 

31. Die weg van God is volmaak; die Woord van die Here is gelouter; Hy is 'n Skild vir almal wat by Hom skuil. 


Wednesday 1 November 2017. 

PEARL FOR EACH DAY:

(11 Samuel 22:29-31)

29. For You are my Lamp, O Lord; the Lord shall enlighten my darkness.  

30. For by You I can run against a troop; by my God I can leap over a wall. 

31. As for God, His way is perfect; the Word of God is proven; He is a Shield to all who trust in Him. 


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)No comments:

Post a Comment