Thursday, 19 October 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 21 Oktober 2017. 

PÊREL VIR ELKE DAG:


(Psalm 104:1-4)

1. Loof die Here O my siel, Here my God, U is baie groot! Met majesteit en heerlikheid is U bekleed -

2. wat Uself omhul met die lig soos met 'n kleed, wat die hemel uitspan soos 'n tentdoek;

3. wat Sy solders bou in die waters, wat van die wolke Sy wa maak, wat op die vleuels van die wind wandel,

4. wat van die winde Sy boodskappers maak, van vuurvlamme Sy dienaars. 


Saturday 21 October 2017. 

PEARL FOR EACH DAY: 

(Psalm 104:1-4)

1. O Lord my God You are very great;

You are clothed with splendour and majesty. 

2. He wraps Himself in light, as with a garment; He stretches out the heavens like a tent,

3. and lays the beams of His upper chambers on their waters. He makes the clouds His chariot, and rides on the wings of the wind. 

4. He makes winds His messengers, flames of fire His servants. 


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)


Mang thanks to Rosan Marais, who 
kindly sent me this photo. Wonderful and Great is our God. 


No comments:

Post a Comment