Friday, 27 October 2017

HERMA SE BLOG. /. HERMA'S BLOG.

Saterdag 28 Oktober 2017. 

HERMA SE BLOG:

(Deuteronomium 7:14-

14. "Geseënd sal jy wees bo al die volke; daar sal by jou geen man of vrou onvrugbaar wees nie, ook nie onder jou vee nie. 

15. "En die Here sal elke krankheid van jou wegneem, en al die kwaai siektes van Egipte wat jy ken, nie op jou lê nie; maar Hy sal dit lê op almal wat jou haat. 

16. "En jy sal al die volke verteer, wat die Here jou God aan jou oorgee; jou oog mag hulle nie verskoon nie, en jy mag hulle gode nie dien nie; want dit sal vir jou 'n strik wees."


Saturday 28 October 2017. 

HERMA'S BLOG:

(Deuteronomy 7:14-

14. "You shall be blessed above all peoples; there shall not be male or female barren among you, or among your cattle. 

15. "And the Lord will take away from you all sickness, and none of the evil diseases of Egypt which you knew, will be put upon you, but I will lay them upon all those who hate you. 

16. "And you shall consume all the peoples whom the Lord your God will give over to you; your eye shall not pity them, neither shall you serve their gods, for that would be a snare to you."


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)No comments:

Post a Comment