Thursday, 12 October 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Vrydag 20 Oktober 2017. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Job 29:19,20)
19. My wortel staan oop na die water toe, en dou vernag op my tak. 
20. My eer is altyd nuut by my, en my boog bly jonk in my hand. 

Friday 20 October 2017. 
PEARL FOR EACH DAY: 
(Job 29:19,20)
19. My roots will reach to the water, and the dew will lie all night on my branches. 
20. My glory will remain fresh in me, the bow ever new in my hand. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 
/  
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)


No comments:

Post a Comment