Thursday, 12 October 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 15 Oktober 2017. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Job 5:17,18)
17. Kyk, gelukkig is die man wat God kasty; verwerp daarom die tugtiging van die Almagtige nie. 
18. Want Hy doen smart aan, maar verbind ook; Hy verbrysel, maar Sy hande maak gesond.  

Sunday 15 October 2017. 
PEARL FOR EACH DAY: 
(Job 5:17,18)
17. Happy and fortunate is the man whom God reproves; so do not despise or reject the correction of the Almighty (subjecting you to trial and suffering). 
18. For He wounds, but He binds up; He smites, but His hands heal. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 
/  
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)


No comments:

Post a Comment