Sunday, 29 October 2017

HERMA SE BLOG. /. HERMA'S BLOG.

Thursday 2 November 2017. 

HERMA'S BLOG:

(Deuteronomy 8:4-10)

4. "Your garments did not wear out on you, nor did your foot swell these forty years. 

5. "You should know in your heart that as a man chastens his son, so the Lord your God chastens you.   

6. "Therefore you shall keep the commandments of the Lord your God, to walk in His ways and to fear Him. 

7. "For the Lord your God is bringing you into a good land, a land of brooks of water, of fountains and springs, that flow out of valleys and hills; 

8. "a land of wheat and barley, of vines and fig trees and pomegranates, a land of olive oil and honey;

9. "a land in which you will eat bread without scarcity, in which you will lack nothing, a land whose stones are iron, and out of whose hills you can dig copper. 

10. "When you have eaten and are full, then you shall bless the Lord your God for the good land which He Has given you."


Donderdag 2 November 2017. 

HERMA SE BLOG:

(Deuteronomium 8:4-10)

4. "Jou klere het aan jou nie verslyt, en jou voet het nou veertig jaar lank nie geswel nie. 

5. "Erken dan nou dat die Here jou God jou onderrig soos 'n man sy seun onderrig,

6. "en hou die gebooie van die Here jou God, om in Sy weë te wandel en Hom te vrees. 

7. "Want die Here jou God bring jou in 'n goeie land, 'n land van waterstrome, fonteine en onderaardse riviere wat in die laagtes en op die berge uitkom;

8. "'n land van koring en gars en wingerdstokke en vyebome en granate; 'n land van olieryke olyfbome en heuning;

9. "'n land waarin jy brood sonder skaarste sal eet, waarin niks jou sal ontbreek nie; 'n land waarvan die klippe yster is, en uit die berge waarvan jy koper sal uitkap;

10. "en jy sal eet en versadig word, en die Here jou God loof oor die goeie land wat Hy jou gegee het."


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)No comments:

Post a Comment