Thursday, 19 October 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 22 Oktober 2017. 

PÊREL VIR ELKE DAG:(Psalm 23:5,6)

5. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teëstanders; U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. 

6. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe; en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae.  


Sunday 22 October 2017. 

PEARL FOR EACH DAY: 

(Psalm 23:5,6)

5. You prepare a table before me, in the presence of my enemies. You anoint my head with oil; my cup overflows. 

6. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord for ever. 


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)


In all your ways, acknowledge Him and He will make straight your paths.
(Proverbs 6:5)
In all your ways know, recognize and acknowledge Him, and He will direct and make straight and plain your paths. 
Many thanks to Alta van Vuuren who forwarded this picture to me. 

No comments:

Post a Comment