Saturday, 28 April 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 30 April 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 3:1-4)
1. En Petrus en Johannes het saam na die tempel opgegaan op die uur van die gebed, die negende uur. 
2. En daar is 'n sekere man aangedra, wat van geboorte af kreupel was; en hulle het hom elke dag neergesit by die tempelpoort wat die Skone genoem was, om 'n aalmoes te vra van die wat in die tempel ingaan. 
3. Toe hy sien dat Petrus en Johannes die tempel wou binnegaan, het hy om 'n aalmoes gevra.  
4. En Petrus saam met Johannes het hom stip aangekyk, en gesê: "Kyk na ons!"

Monday 30 April 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 3:1-4)
1. Now Peter and John went up together to the temple at the hour of prayer, the ninth hour. 
2. And a certain man lame from his mother's womb was carried, whom they laid daily at the gate of the temple which is called Beautiful, to ask alms from those who entered the temple;
3. who, seeing Peter and John about to go into the temple, asked for alms. 
4. And fixing his eyes on him, with John, Peter said: "Look at us!"

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, majesteit, heerskappy, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to provide the correct section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, supremacy, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more. 


No comments:

Post a Comment