Saturday, 28 April 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 3 Mei 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 3:14-18)
14. "En julle het die Heilige en Regverdige verloën en gevra dat 'n moordenaar aan julle geskenk word, 
15. "en die Leidsman tot die lewe het julle gedood. 
16. "God het Hom uit die dood opgewek, waarvan ons getuies is. 
17. "En deur geloof in Sy Naam, het Sy Naam hierdie man, wat julle sien en ken, gesond gemaak. En die geloof wat deur Hom is, het hom hierdie volkome gesondheid gegee, in teenwoordigheid van julle almal. En nou broeders, ek weet dat julle dit in onwetendheid gedoen het, net soos julle owerstes;
18. "maar God het op dié manier vervul wat Hy vantevore verkondig het deur die mond van die profete, dat die Christus sou ly."

Thursday 3 May 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 3:14-18)
14. "But you denied the Holy One and the Just, and asked for a murderer to be granted to you,  
15. "and killed the Prince and Author of Life, Whom God raised from the dead, of which we are witnesses. 
16. "By faith in the Name of Jesus this man whom you see and know was made strong. It is Jesus' Name and the faith that comes through Him, that has given this complete healing to him, as you can all see.  
17. "Now brothers, I know that you acted in ignorance, as did your leaders, 
18. "but this is how God fulfilled what He foretold through all the prophets: saying that the Christ would suffer." 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, majesteit, heerskappy, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to provide the correct section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, supremacy, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more. 


Many thank for this photo, by Hagee Ministries. 


No comments:

Post a Comment