Saturday, 28 April 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 6 Mei 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 4:1-4)
1. En terwyl hulle besig was om met die volk te spreek, het die priesters en die hoofman van die tempel en die Sadduseërs op hulle afgekom,
2. baie ontevrede omdat hulle die volk leer en in Jesus die opstanding uit die dode verkondig. 
3. En hulle het die hande aan hulle geslaan en hulle in die gevangenis gesit tot die volgende môre toe, want dit was al aand. 
4. En baie van die wat die Woord gehoor het, het geglo; en die getal van die manne het omtrent vyfduisend geword. 

Sunday 6 May 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 4:1-4)
1. And while they (Peter and John) were talking to the people, the high priests and the military commander of the temple, and the Sadducees came upon them, 
2. being vexed and indignant through and through because they were teaching the people and proclaiming in (the case of) Jesus, the resurrection from the dead. 
3. So they laid hands on them (arrested them) and put them in prison until the following day, for it was already evening. 
4. But many of those who heard the message believed (adhered to and trusted in and relied on Jesus as the Christ). And their number grew and came to about five thousand. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, majesteit, heerskappy, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to provide the correct section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, supremacy, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more. 


No comments:

Post a Comment