Saturday, 28 April 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Vrydag 4 Mei 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 3;19-23) 
19. "Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word, en tye van verkwikking van die aangesig van die Here mag kom, 
20. "en Hy Hom mag stuur wat vooraf aan julle verkondig is, naamlik Jesus Christus,
21. "Hom wat die hemel moet ontvang tot op die wederoprigting van alle dinge, waarvan God van ouds af gespreek het deur die mond van Sy heilige profete. 
22. "Want Moses het tot die vaders gespreek: 'Die Here julle God sal vir julle 'n Profeet verwek uit julle broeders net soos ek is; na Hom moet julle luister volgens alles wat Hy met julle sal spreek. 
23. "'En elke siel wat nie na dié Profeet luister nie, sal uit die volk uitgeroei word.'"

Friday 4 May 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 3:19-23)
19. "Repent then, and turn to God, so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord,
20. "and that He may send the Christ, Who Has been appointed for you - even Jesus.  
21. "He must remain in heaven until the time comes for God to restore everything, as He promised long ago through the holy prophets. 
22. "For Moses said: 'The Lord your God will raise up for you a Prophet like me from among your own people; you must listen to everything He tells you. 
23. "'Anyone who does not listen to Him, will be completely cut off from among His people.'"

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, majesteit, heerskappy, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to provide the correct section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, supremacy, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more. 
No comments:

Post a Comment