Sunday, 22 April 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 24 April 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 2:22-24)
22. "Israeliete, luister na hierdie woorde! Jesus die Nasaréner, 'n Man deur God vir julle aangewys met kragte en wonders en tekens, wat God deur Hom onder julle gedoen het, soos julle ook self weet -
23. "Hom, wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is, het julle deur die hande van goddelose manne geneem en gekruisig en omgebring;
24. "Hom het God opgewek, nadat Hy die smarte van die dood ontbind het, omdat dit onmoontlik was dat Hy daardeur vasgehou sou word."

Tuesday 24 April 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 2:22-24)
22. "Men of Israel, listen to what I have to say: Jesus of Nazareth, a Man accredited and pointed out and shown forth and commended and attested to you by God, by the mighty works and (the power of performing) wonders and signs which God worked through Him (right) in your midst, as you yourselves know - 
23. "this Jesus, when delivered up according to the definite and fixed purpose and settled plan and forknowledge of God, you crucified and put out of the way, (killing Him) by the hands of lawless and wicked men. 
24. "But God raised Him up, liberating Him from the pangs of death, seeing that it was not possible for Him to continue to be controlled or retained by it."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle heerlikheid, eer, majesteit, heerskappy, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to provide the correct section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, supremacy, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)


No comments:

Post a Comment