Wednesday, 4 April 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 15 April 2018. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 1:9-12)
9. En nadat Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien; en 'n wolk het Hom voor hulle oë weggeneem. 
10. En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl Hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle, 
11. wat sê: "Galilése manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle Hom na die hemel sien wegvaar het."
12. Daarop draai hulle om na Jerusalem van die berg wat genoem word Olyfberg, wat naby Jerusalem is, 'n Sabbatsreis ver. 

Sunday 15 April 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 1:9--12)
9. And when He had said this, even as they were looking (at Him), He was caught up, and a cloud received and carried Him away, out of their sight. 
10. And while they were gazing intently into heaven as He went, behold, two men (dressed) in white robes, suddenly stood beside them, 
11. who said: "Men of Galilee, why do you stand, gazing into heaven? This same Jesus Who was caught away, and lifted up from among you into heaven, will return in (just) the same way in which you saw Him go into heaven. 
12. Then (the disciples) went back to Jerusalem from the hill called Olivet, which is near Jerusalem, (only) a Sabbath day's journey, three quarters of a mile away. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate portion of Scripture every day, according to your needs and ecpectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more).


No comments:

Post a Comment