Wednesday, 18 April 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Saturday 21 April 2018. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 2:8-13)
8. 'En hoe hoor ons hulle elkeen in ons eie taal (dialek) waarin ons gebore is?
9. 'Parthers en Meders en Elamiete en die inwoners van Mesópotamië Judéa en Kappadócië, Pontus en Asië,
10. 'Frígië en Pamfilië, Egipte en die streke van Libíë by Ciréne, en Romeine wat hier vertoef, Jode en Jodegenote,
11. Kretense en Arabiere - ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek.'
12. En hulle was almal verbaas en radeloos, en sê die een vir die ander: 'Wat kan dit tog wees?'
13. Maar ander het gespot en gesê: 'Hulle is vol soetwyn!'
 
Saterdag 21 April 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 2:8-13)
8. 'Then how is it that we hear, each of us, in our own particular dialect to which we were born?
9. 'Parthians and Medes and Elamites, and inhabitants of Mesopotamia, Judea and Capadocia, Pontus and (the province of) Asia, 
10. 'Phrygia and Pamphylia, Egypt and the parts of Libya about Cyrene. and the transient residents from Rome, both Jews and the proselytes (to Judaism) from other religions. 
11. 'Cretans and Arabians too - we all hear them speaking in our own native tongues (and telling of) the mighty works of God!
12. And all were beside themselves with amazement and were puzzled and bewildered, saying one to another: 'What can this mean?'
13. But others made  joke of it and derisively said: 'They are simply drunk and full of sweet (intoxicating) wine.'

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate portion of Scripture every day, according to your needs and ecpectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more).No comments:

Post a Comment