Monday, 7 May 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 9 Mei 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 4:14-16)
14. En omdat hulle die man wat genees was by hulle sien staan, kon hulle niks daarteen sê nie. 
15. Hulle het hul toe gelas om buitekant die Raad (saal) te gaan, en met mekaar beraadslaag -
16. en gesê: 'Wat moet ons met hierdie manne doen? Want dat daar 'n kennelike teken deur hulle plaasgevind het, is duidelik vir al die inwoners van Jerusalem; ons kan dit nie ontken nie.
17. 'Maar dat dit nie verder onder die volk versprei word nie, laat ons hulle dreig om nie meer in hierdie Naam met enige mens te spreek nie.'

Wednesday 9 May 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 4:14-17)
14. And since they saw the man who had been cured standing there beside them, they could not contradict the fact, or say anything in opposition. 
15. But having ordered (the prisoners) to go aside, out of the council (chamber) they conferred (debated) among themselves:
16. Saying: 'What are we to do with these men? For that an extraordinary miracle has been performed by (through) them, is plain to all the residents of Jerusalem, and we cannot deny it. 
17. 'But in order that it may not spread further among the people, let us severely threaten them, that from now on, they speak to no man in that Name.'

(Ek Vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, majesteit, heerskappy, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to provide the correct section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, supremacy, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more. No comments:

Post a Comment