Saturday, 28 April 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 1 Mei 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 3:5-8)
5. En hy het sy oë op hulle gehou, in die verwagting dat hy iets van hulle sou ontvang. 
6. Maar Petrus sê: "Silwer en goud het ek nie; maar wat ek het, dit gee ek vir jou: In die Naam van Jesus Christus die Nasaréner, staan op en loop!"
7. Toe gryp hy hom aan sy regterhand en rig hom op, en onmiddellik het sy voete en enkels sterk geword. 
8. En hy het opgespring en gestaan en rondgeloop, in saam met hulle in die tempel ingegaan, terwyl hy hardloop en spring en God prys. 

Tuesday 1 May 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 3:5-8)
5. So he gave them his attention, expecting to receive something from them. 
6. Then Peter said: "Silver and gold I do not have, but what I do have, I give you: In the Name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk!"
7. And he took him by the right hand and lifted him up, and immediately his feet and ankle bones received strength. 
8. So he, leaping up, stood and walked and entered the temple with them - walking, leaping and praising God. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, majesteit, heerskappy, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to provide the correct section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, supremacy, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more. 


No comments:

Post a Comment