Wednesday, 4 April 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 10 April 2018. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Johannes 21:15-17)
15. En toe hulle klaar was
Met die môre-ete, vra Jesus vir Simon Petrus: "Simon, seun van Jona, het jy My waarlik lief, meer aa hulle hier?" Hy antwoord Hom: 'Ja Here, U weet dat ek U lief het.' Hy sê vir hom: "Laat My lammers wei."
16. Hy vra hom weer 'n tweede maal, Simon, seun van Jona, het jy My waarlik lief?" Hy antwoord Hom: 'Ja Here, U weet dat ek u liefhet.' Hy sê vir hom: "Paa My skape op."
17. Hy bra hom die derde maal: "Simon, seun van Jona, het jy My waarlik lief?" Petrus het hartseer geword omdat Hy hom die derde maal vrs: "Het jy My lief?"Petrus antwoord Hom: 'Here, U weet dst ek U liefhet!' Hy sê vir hom: "Laat My skape wei." 

Tuesday 10 April 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(John 21:

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate portion of Scripture every day, according to your needs and ecpectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more).No comments:

Post a Comment