Sunday, 8 July 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Vrydag 13 Julie 2018. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 11:9-12)
9. "En die stem het die tweede keer my uit die hemel geantwoord: 'Wat God rein gemaak het, mag jy nie onheilig ag nie!'
10. "En dit het drie maal gebeur, en alles is weer opgetrek in die hemel.
11. "En dadelik staan daar drie manne voor die huis waar ek in was, wat van Cesaréa na my gestuur was. 
12. "En die Gees het vir my gesê dat ek saam met hulle moes gaan sonder om te twyfel. En saam met my het ook hierdie ses broeders gegaan, en ons het in die huis van die man ingegaan."

Friday 13 July 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 11:9-12)
9. But the voice answered a second time from heaven: 'What God Has cleansed and pronounced clean, do not you defile and profane by regarding or calling it common or unhallowed or unclean.'
10. "This occurred three times, and then it was drawn up again into heaven. 
11. "And right then the three men sent to me from Cesarea arrived at the house in which we were, 
12. "and the Holy Spirit instructed me to accompany them without (the least) hesitation or misgivings or discrimination. So these six brethren accompanied me also, and we went into the man's house."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)

No comments:

Post a Comment