Saturday, 14 July 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 26 Julie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 13:32-39)
32. "En ons bring julle die goeie tyding van die beloftes wat aan die vaders gedoen is, dat God dit aan ons, hulle kinders, vervul het deur Jesus op op te wek, 
33. "soos daar ook in die tweede Psalm geskrywe is: 'U is My Seun, vandag het Ek U gegenereer.'
34. "En dat Hy Hom opgewek het uit die dode, sodat Hy nie meer tot verderwing sou terugkeer nie, het Hy so gespreek: 'Ek sal aan julle gee die heilige weldade van Dawid, wat betroubaar is.'
35. "Daarom sê Hy ook op 'n ander plek: 'U sal U Heilige nie oorgee om verderwing te sien nie.'
36. "Want Dawid het ontslaap, nadat hy sy eie geslag volgens die raad van God gedien het, en is hy by sy vaders weggelê, en het verderwing gesien,
37. "maar Hy wat deur God opgewek is, het geen verderwing gesien nie. 
38. "Laat dit dan aan julle bekend wees broeders, dat deur Hom vergifnis van sondes aan julle verkondig word,
39. "en dat elkeen wat glo, deur Hom geregverdig word, van alles waarvan julle deur die wet van Moses, nie geregverdig kon word nie."

Thursday 26 July 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 13:32-39)
32. "So now we are bringing you the good news (Gospel) that what God promised to our forefathers,
33. "this He Has completely fulfilled for us, their children, by raising up Jesus, as it is written in the second Psalm: 'You are My Son, today I Have begotten You (caused You to arise, to  be born; formally shown You to be the Messiah by the resurrection). 
34. "And as to His having raised Him from among the dead, now no more to return, to (undergo) putrefaction and dissolution (of the grave), He spoke in this way: 'I will fulfill and give You the holy and sure mercy and blessings (that were promised and assured) to David.'
35. "For this reason he says also in another Psalm: 'You will not allow Your Holy One to see corruption (to undergo putrefaction and dissolution of the grave).'
36. "For David, after he had served God's will and purpose and counsel in his own generation, fell asleep (in death) and was buried among his forefathers, and he did see corruption and undergo putrefaction and dissolution (of the grave),
37. "but He Whom God raised up (to life), saw no corruption (did not experience putrefaction and dissolution of the grave).
38. "So let it be clearly known and understood by you, brethren, that through this Man forgiveness and removal of sins is now proclaimed to you;
39. "and that through Him everyone who believes (who acknowledges Jesus as his Saviour and devotes himself to Him), is absolved (cleared and freed by the Law of Moses, and given right standing with God."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)No comments:

Post a Comment