Tuesday, 31 July 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 4 Augustus 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handlinge 15:6-9)
6. En die apostels en die ouderlinge het vergader om hierdie saak te ondersoek. 
7. En toe daar 'n groot woordewisseling plaasvind, het Petrus opgestaan en vir hulle gesê: "Broeders, julle weet dat God lank gelede onder ons, verkies het dat die Heidene deur my mond die woord van die evangelie sal hoor en gelowig word. 
8. "En God wat die harte ken, het vir hulle getuienis gegee deur aan hulle die Heilige Gees te skenk, net soos aan ons. 
9. "En Hy het geen onderskeid tussen ons en hulle gemaak nie, aangesien Hy hulle harte gereinig het deur die geloof. 

Saturday 4 August 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 15:6-9)
6. The apostles and the elders were assembled together to look into and consider this matter. 
7. And after there had been a long debate, Peter got up and said to them: "Brethren, you known that yuite a while ago God made a choice or selection from among you, that by my mouth the Gentiles should hear the message of the Gospel, and believe (credit and place their confidence in it).
8. "And God, Who is acquainted with and understands the heart, bore witness to them, giving them the Holy Spirit as He also did to us;
9. "and He made no difference between us and them, but cleansed their hearts by faith (by a atrong and welcome conviction that Jesus is the Messiah, through Whom we obtain eternal salvation in the Kingdom of God)."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving from now and forever more.)No comments:

Post a Comment