Saturday, 14 July 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Sunday 29 July 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:

(Acts 14:1-7)
1. Now at Iconium (also Paul and Barnabas) went into the Jewish synagogue together, and spoke with such power that a great number, both of Jews and of Greeks believed (became Christians).
2. But the unbelieving Jews (who rejected their message), aroused the Gentiles and embittered their minds against the brethren. 
3. So Paul and Barnabas stayed on there for a long time, speaking freely and fearlessly and boldly in the Lord, Who continued to bear testimony to the Word of His grace, granting signs and wonders to be performed by their hands.  
4. But the residents of the town were divided, some siding with the Jews, and some with the apostles. 
5. When there was an attempt both on the part of the Gentiles and the Jews together with their rulers, to insult and abuse and molest Paul and Barnabas and to stone them,
6. they, aware of the situation, made their escape to Lystra and Derbe, cities of Lycaonia, and the neighbouring districts; 
7. And there they continued to preach the glad tidings (Gospel). 
 
Sondag 29 Julie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Handelinge 14:1-7)
1. En op dieselfde wyse het hulle in Ikónium in die sinagoge van die Jode ingegaan en so gepreek, dat 'n groot menigte Jode sowel as Grieke gelowig geword het. 
2. Maar die ongehoorsame Jode het die gemoedere van die heidene teen die broeders opgehits en verbitter. 
3. Hulle het toe 'n geruime tyd daar deurgebring, en vrymoediglik gespreek in die Here, wat aan die Woord van Sy genade getuienis gegee het, deur te beskik dat tekens en wonders deur hulle hande plaasvind. 
4. En die menigte van die stad was verdeeld, en sommige het met die Jode, en ander met die apostels saamgegaan. 
5. Maar toe daar onder die heidene en ook onder die Jode, saam met hulle owerstes 'n beweging ontstaan het om hulle te mishandel en te stenig,  
6. het hulle dit gewaar geword en gevlug na die stede van Likaónië, Listre en Derbe en die omstreke. 
7. En daar het hulle die evangelie verkondig. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)


No comments:

Post a Comment