Saturday, 14 July 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FIR EACH DAY.

Vrydag 27Julie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 13:40-
40. "Pas dan op dat daar nie oor julle kom wat deur die profete gesê is nie:
41. "'Kyk dan julle veragters, en wees dan verwonderd en verdwyn! Want Ek gaan iets in julle dae doen, iets wat julle sekerlik nie sal glo as iemand julle dit vertel nie,'"
42. En toe die Jode uit die sinagoge gaan, het die heidene versoek dat daardie woorde op die volgende Sabbat tot hulle gespreek sou word.  
43. En toe die sinagoge uit was, het baie van die Jode en die godsdienstige Jodegenote Paulus en Bárnabas gevolg. Dié het hulle toegespreek en hulle probeer beweeg om in die genade van God te bly. 
44. En op die volgende Sabbat het byna die hele stad saamgekom om die Woord van God te hoor. 
45. Maar toe die Jode die skare sien, is hulle met nydigheid vervul, en het met lasterlike woorde weerspreek wat deur Paulus gesê is. 

Friday 27 July 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 13:40-45)
40. "Take care therefore, lest there come upon you what is spoken in the prophets. 
41. "'Look, you scoffers and scorners, and marvel and perish and vanish away, for I Am doing a deed in your days, a deed which you will never have confidence in or believe, (even) if someone (clearly describing it in detail) declares it to you.'"
42. As they (Paul and Barnabas) went out of the synagogue, the people earnestly begged that these things might be told to them (further) the next Sabbath. 
43. And when the congregation of the synagogue dispersed, many of the Jews and the devout converts to Judaism followed Paul and Barnabas, who talked to them and urged them to continue (to trust  themselves to and to stand fast) in the grace (the unmerited favour and blessing) of God.  
44. The next Sabbath almost the entire city gathered together to hear the Word of God (concerning the attainment through Christ of salvation in the kingdom of God). 
45. But when the Jews saw the crowds, filled with envy and jealousy, they contradicted what was said by Paul and talked abusively (reviling and slandering him). 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)No comments:

Post a Comment