Monday, 26 February 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 7 Maart 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Lukas 9:11-12)
11. Maar die skare het dit te wete gekom en Hom gevolg; en Hy het hulle ontvang en met hulle gespreek oor die Koninkryk van God, en die wat genesing nodig gehad het, gesond gemaak.  
12. En toe die dag begin daal, kom die Twaalf na Hom en sê vir Hom: 'Stuur die skare weg sodat hulle na die dorpe en buitewyke in die omtrek kan gaan en herberg en voedsel kry; want ons is hier in 'n verlate plek.'

Wednesday 7 March 2018. 
PEARL FOR EACH DAY: 
(Luke 9:11,12)
11. But when the crowds learned of it, they followed Him; and He welcomed them and talked to them about the Kingdom of God, and healed those who needed restoration to health.  
12. Now the day began to decline, and the Twelve came and said to Him: 'Dismiss the crowds and send them away, so that they may go to the neighbouring hamlets and villages, and the surrounding country and find lodging and get a supply of provisions, for we are here in an uninhabited (barren, solitary) place.'

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om daagliks die korrekte Skrifgedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I trust the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship, and thanksgiving, from now and forever more).


Photo by Jefferson Bethke, from his best selling book: JESUS RELIGION. 


No comments:

Post a Comment