Wednesday, 28 February 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 5 Maart 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Lukas 9:4-6)
4. En watter huis julle ook mag ingaan, bly dáár en gaan dáárvandaan verder. 
5. En almal wat julle nie ontvang nie - as julle van daardie stad  weggaan, skud selfs die stof van julle voete af, as 'n getuienis teen hulle.  
6. En hulle het uitgegaan en dorp vir dorp deurgegaan, en orals die Evangelie van God verkondig, en siekes gesond gemaak. 

Monday 5 March 2018. 
PEARL FOR EACH DAY: 
(Luke 9: 4-6)
4. "And whatever house you enter, stay there, and from there depart. 
5. "And wherever they do not receive you, when you leave that town, shake off the dust from your feet as a testimony against them."
6. And they departed and went through the villages, preaching the gospel, and healing everywhere. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om daagliks die korrekte
Skrifgedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I trust the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship, and thanksgiving, from now and forever more).


Photo by Randy and Rozanne Frazee, from " Believe 365-Day Devotional."
Many thanks to them, to enable me to copy this exceptional photo, to use as illustration to my blog. 


No comments:

Post a Comment