Monday, 26 February 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY B

Saterdag 3 Maart 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Lukas 8:51-56)
51. En toe Hy in die huis kom, het Hy niemand toegelaat om in te gaan nie, behalwe Petrus en Jakobus en Johannes, en die vader en die moeder van die meisie. 
52. En almal het gehuil en oor haar rou bedryf. Maar Hy sê: "Moenie huil nie; sy is nie dood nie, maar slaap."
53. En hulle het Hom uitgelag, want hulle het geweet dat sy dood was.
64. En toe Hy almal na buite uitgejaag het, gryp Hy haar hand en roep uit en sê: "Dogtertjie, staan op!"
55. En haar gees het teruggekom, en sy het onmiddellik opgestaan; en Hy het beveel dat hulle haar iets te ete moes gee. 
56. En haar ouers was verbaas, maar Hy het hulle bevel gegee om aan niemand te sê wat gebeur het nie. 

Saturday 3 March 2018. 
PEARL FOR EACH DAY: 
(Luke 8:51-56)
51. And when He came to the house, He permitted no one to enter with Him, except Peter and John and James, and the girl's father and mother. 
52. And all were weeping for and bewailing her; but He said: "Do not weep, for she is not dead, but sleeping."
53. And they laughed Him to scorn, knowing full well that she was dead. 
54. And grasping her hand, He called, saying: "Child. Arise!" (From the sleep of death)!
55. And her spirit returned (from death) and she arose immediately, and He directed that she be given something to eat.  
56. And her parents were amazed, but He charged them to tell no one what had occurred.  

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om daagliks die korrekte Skrifgedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I trust the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship, and thanksgiving, from now and forever more).


Many thanks to Lysa TerKeurst, for me being able to use this picture. 
"Let your gentleness be evident to all." From her book: UNGLUED DEVOTIONAL. 


No comments:

Post a Comment