Monday, 12 February 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 17 Februarie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Lukas 8:1-3)
1. En daarna het Hy die een stad en dorp na die ander deurgereis, en gepreek en die evangelie van die koninkryk van God verkondig, en die twaalf apostels was saam met Hom;
2. ook sekere vroue wat genees was van bose geeste en siektes: Maria, wat Magdaléna genoem word, uit wie sewe duiwels uitgegaan het,
3. en Johanna, die vrou van Gusa, 'n bestuurder van Herodes, en Susanna en baie ander, wat Hom almal met hulle besittings gedien het.  

Saturday 17 February 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Luke 8:1-3)
1. Soon afterward Jesus went on through towns and villages, preaching and bringing the good news (the gospel) of the kingdom of God. And the twelve apostles were with Him.   
2. And also some woman who had been cured of evil spirits and diseases. Mary, called Magdalene, from whom seven demons had been expelled; 
3. And Joanna, the wife of Chuza, Herod's household manager; and Suzanna; and many others, who ministered and provided for Him and them, out of their property and personal belongings. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lof, prys, danksegging en aanbidding, van nou tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct section of Scripture every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, praise, worship, and thanksgiving, from now and forever more.)


Photo by Max Lacado. From his book: God is with you every day. 

No comments:

Post a Comment