Monday, 12 February 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Turesday 13 February 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Luke 7:18-20)
18. The disciples of John reported to him all about all these things. 
19. Summoning two of his disciples, John sent them to the Lord saying: 'Are You the expected One, or do we look for someone else?'
20. When the men came to Him, they said: 'John the Baptist sent us to you, to ask, 'Are you the Expected One, or do we look for someone else?' 
21. At the same time He cured many people of afflictions and diseases and evil spirits; and He gave sight to many who were blind. 
22. And He answered and said to them: "Go and report to John what you have seen and heard: the blind receive sight, the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear, the dead are raised up, the poor have the gospel preached to them.
23. "Blessed is he who does not take offense at Me."

Dinsdag 13 Februarie 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Lukas 7:18-23)
18. En die dissipels van Johannes het hom berig van al hierdie gebring. 
19. En Johannes het sekere twee van sy dissipels na hom geroep en hulle na Jesus gestuur en gesê: 'Is U die Een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag?  
20. En toe die manme by Hom kom, sê hulle: 'Johannes die Doper het ons na U gestuur en gesê: 'Is U die Een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag?'
21. En in dieselfde uur het Hy baie mense genees van siektes en kwale en bose geeste, en aan baie blindes het Hy die gesig geskenk. 
22. En Jesus antwoord en sê vir hulle: "Gaan vertel aan Johannes wat julle sien en hoor: Blindes sien weer, kreupeles loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, aan armes word die evangelie verkondig. 
23. "En salig is elkeen wat aan My nie aanstoot neem nie."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lof, prys, danksegging en aanbidding, van nou tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct section of Scripture every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, praise, worship, and thanksgiving, from now and forever more.)


Many thanks to whoever sent this photo my way. God bless. 


No comments:

Post a Comment