Thursday, 22 February 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 26 Februarie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG.
(Lukas 8:30-33)
30. Daarop vra Jesus hom en sê: "Wat is jou naam?" En hy antwoord: 'Legio' - want baie duiwels het in hom ingevaar. 
31. En hulle het Hom gesmeek dat Hy hulle nie sou beveel om in die onderwêreld af te vaar nie. 
32. En daar het 'n groot trop varke op die berg gewei. Toe smeek hulle Hom dat Hy hulle sou toelaat om in die varke in te vaar. En Hy het hulle toegelaat. 
33. Daarop gaan die duiwels uit die man uit en vaar in die varke in, en die trop het van die krans af in die see gestorm en verdrink. 

Monday 26 February 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Luke 8;30-33)
30. Jesus then asked him: "What is your name?" And he answered, 'Legion;' for many demons had entered him. 
31. And they begged (Jesus) not to command them to depart into the abyss (bottomless pit).
32. Now a great herd of swine was there feeding on the hillside; and the demons begged Him to give them leave to enter these. And He allowed them (to do so).
33. Then the demons came out of the man and entered into the swine, and the swine rushed down the steep cliff into the lake and were drowned. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lof, prys, danksegging en aanbidding, van nou tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct section of Scripture every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, praise, worship, and thanksgiving, from now and forever more.)

Many thanks to whoever sent this photo my way. God bless. No comments:

Post a Comment