Monday, 26 February 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 4 Maart 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Lukas 9:1-3)
1. En Hy het Sy twaalf apostel saamgeroep en hulle gesag en mag gegee oor al die duiwels, en om al die siektes te genees. 
2. En Hy het hulle uitgestuur om die koninkryk van God te verkondig, en al die siekes gesond te maak,
3. en vir hulle gesê: "Neem niks vir die pad nie. geen stokke of brood of geld nie, en geeneen van julle moet twee kledingstukke hê nie."

Sunday 4 March 2018. 
PEARL FOR EACH DAY: 
(Luke 9:1-3)
1. Then Jesus called together the twelve apostles, and gave them power and authority over all demons, and to cure diseases. 
2. And He sent them out to announce and preach the Kingdom of God, and to bring healing. 
3. And He said to them: "Do not take anything for your journey - neither walking stick, nor bag (for collection) nor food of any kind, nor money, and do not have two undergarments, (tunics)."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om daagliks die korrekte Skrifgedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I trust the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship, and thanksgiving, from now and forever more).No comments:

Post a Comment