Saturday, 3 June 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 24 Junie 2017. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Openbaring 2:27-29)
27. "'En hy sal hulle regeer met 'n ysterstaf; soos erdegoed word hulle verbrysel, net soos Ek ook van My Vader ontvang het.  
28. "'En Ek sal hom die môrester gee.  
29. "'Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die Gemeentes sê.'"

Saturday 24 June 2017. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Revelation 2:27-29)
27. "'He shall rule them with a rod of iron; they shall be dashed to pieces, like the potter's vessels - as I also Have received from My Father; 
28. "'and I will give him the morning star. 
29. "'He who has an ear, let him hear what the Spirit says the Churches.'" 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving from now and forever more. )No comments:

Post a Comment