Monday, 26 June 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 6 Julie 2017. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Openbaring 4:3,4)
3. "En Hy wat daarop sit, het in Sy voorkoms gelyk soos die steen jaspis en sardius; en rondom die troon was 'n reënboog, wat in sy voorkoms gelyk het soos 'n smarag. 
4. "En rondom die troon was daar vier-en-twintig trone, en op die trone het ek die vier-en-twintig ouderlinge sien sit, bekleed met wit klere; en hulle het goue krone op hulle hoofde gehad."

PEARL FOR EACH DAY:
(Revelation 4:3,4)
3. "And He Who sat there appeared like (the crystalline brightness of) jasper and (the fiery) sardius, and encircling the throne there was a halo that looked like (a rainbow of) emerald. 
4. "Twenty-four other thrones surrounded the throne, and seated on these thrones were twenty-four elders, the (members of the heavenly Sanhedrin), arrayed in white clothing, and crowns of gold upon their heads."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, krag, mag, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid.  
/
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. To Him be all honour, glory, praise worship, strength, might and thanksgiving from now and forever more.)  


No comments:

Post a Comment