Monday, 26 June 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 2 Julie 2017. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Openbaring 3:17,18)
17. "'Want jy sê: 'Ek is ryk en het verryk geword en ek het aan niks gebrek nie;' en jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaenswaardig en arm, en blind en naak is nie. 
18. "'Ek raai jou aan om van My te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word; en wit klere, sodat jy jou kan aantrek, en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie; en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien.'"

Sunday 2 July 2017.  
PEARL FOR EACH DAY:
(Revelation 3:17,18)
17. "'For you say: 'i am rich; I prospered and grown wealthy, and I am in need of nothing;' and you do not realize and understand that you are wretched, pitiable, poor, blind and naked. 
18. "'Therefore I council you to purchase from me gold refined and tested by fire, that you may be (truly) wealthy, and white clothes to clothe you and to keep the shame of your nudity from being seen, and salve to put on your eyes, that you may see.'"
 
(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, krag, mag, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid.  
/
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. To Him be all honour, glory, praise worship, strength, might and thanksgiving from now and forever more.)  


Many thanks to whoever posted this pic on Face Book. May you be blessed. 


No comments:

Post a Comment