Monday, 26 June 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 11 Julie 2017. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Openbaring 5:4,5))
4. "En ek het baie geween, omdat daar niemand waardig bevind is om die boek oop te maak en te lees of daarin te kyk nie. 
5. "Toe sê een van die ouderlinge vir my: 'Moenie ween nie, kyk, die Leeu wat uit die stam van Juda is, die Wortel van David, het oorwin om die boek oop te maak en sy sewe seëls te breek.'" 

Tuesday 11 July 2017 
PEARL FOR EACH DAY:
(Revelation 5:4,5)
4. "And I wept audibly and bitterly because no one was found fit to open the scroll or to inspect it.  
5. "Then one of the elders (of the heavenly Sanhedrin) said to me: 'Stop weeping! See, the Lion of the tribe of Judah, the Root (Source) of David, Has won, (overcome and conquered)! He can open the scroll and break its seven seals.'"

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, krag, mag, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid.  
/
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. To Him be all honour, glory, praise worship, strength, might and thanksgiving from now and forever more.)  
 

No comments:

Post a Comment